بررسی نظام تولید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة‌ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله تلاش شده است که از میان سه منظر برای بررسی تلویزیون یعنی مخاطبان، محتوای برنامه و نظام تولید، با بررسی نظام تولید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دینی تلویزیون، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رویکرد‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دینی آشکار گردد. روش نیل به این مقصود، مطالعه کیفی است که در آن از سویی اسناد سازمان صدا و سیما بررسی گردیده و از سوی دیگر با متولیان تولید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دینی در سطوح مختلف مصاحبه مبسوطی صورت گرفته است تا از مجموع آن بتوان به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی در این رابطه دست یافت. از مجموعه مباحث می‌‌‌‌‌‌‌‌توان نتیجه گرفت که در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دینی تلویزیون ایران، تعریف، اهداف، ضوابط، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رویکرد‌‌‌‌‌‌‌‌ها همگی نیازمند بازنگری است. علاوه بر این عناصری همچون مخاطب، خلاقیت، اقتصاد تولید، پژوهش و تولید و به‌‌‌‌‌‌‌‌طور کلی فرایند تولید ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of IRIB’s Production of Religious Programs

نویسندگان [English]

  • Mahdi Montazer Gha’em 1
  • Bashir Mo’tamedi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Tehran University

2 M.A. Student of Communication, Tehran University.

چکیده [English]

This article intends to bring into focus the television's production system as one of the three elements subject to analysis next to the content and the audience with the aim of shedding light on the policies and approaches to producing religious programs. The method adopted is a qualitative one that has included both the examination of the organization's documents and interviews with those involved in producing religious programs. We can deduce from the overall analysis that definitions, objectives, principles, policies and approaches all require a revision. Other factors such as the audience, creativity, production economy, research and production and in general the production process are also discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • television
  • production system
  • religious programs