1. گفتمان‌های غالب غربی‌ها در مورد اسلام/ مسلمانان: مطالعه موردی منتخبی از کاربران انگلیسی زبان فیس‌بوک

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-218

سعید رضا عاملی؛ مریم رازانی


2. ارتباطات میان‌فرهنگی و گفت‌وگوی بین ادیان:‌ مطالعه موردی «سه مؤسسه در انگلستان»

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 193-234

حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا


3. ترسیم صورت‌بندی تطورات گفتمانی گفت‌وگوهای قرآنی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-79

عبدالکریم خیامی؛ عبدالکریم بهجت پور


4. نحوه بازنمایی شخصیت‌های سریال ستایش مبتنی بر گفتمان توحیدی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-143

سعید رضا عاملی؛ طوبی کریمی


5. تعامل اجتماعی و هم‎گرایی فرهنگی مردم و روحانی خوانشی بینامتنی از سه فیلم دینی (زیر نور ماه، مارمولک، طلا و مس)

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 129-166

مسعود کوثری؛ عباس عموری