کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نشانه‌شناختی هویت دینی در پویانمایی‌های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی‌ «پیامبران»)

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 375-408

محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر