1. عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با سبک ‌زندگی اسلامی در بین دانش‌آموزان شهر شیراز

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-169

مریم مختاری؛ اصغر میرفردی؛ کوروش عیسایی خوش


2. بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-33

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی


3. تبیین نوع نگرش مخاطب نسبت به محتوای رسانه دینی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 21، شماره 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-88


4. تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-188

سیدمحمدمهدی موسوی مهر


5. بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

دوره 20، شماره 44، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-71

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محمدحسن حائری یزدی؛ محمدتقی فخلعی


6. بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه‌های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-65

منصور خوشخویی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ پریسا آذریون


7. رسانه‌های جمعی و مسئولیت اجتماعی؛ مطالعۀ تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-34

ناصر باهنر؛ محمد رضا روحانی


8. نظریۀ مسئولیت اجتماعی؛ حلقۀ مفقودۀ استعارۀ سازمان به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه رسانه

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-62

حسن دانایی‌‌‌‌‌‌‌‌فرد؛ حسین بابایی مجرد؛ محمد صفری


9. جایگاه رسانه و شبکه‌های اجتماعی در خیزش‌های انقلابی جهان عرب

دوره 17، 37-38، پاییز و زمستان 1389، صفحه 113-140

محمدرضا عشوری مقدم


10. گونه‌شناسی مخاطبان و وظایف رسانه‌ها؛ رویکردی اسلامی

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-146

محمدحسین شاه‌آبادی


11. رسانه‌های کوچک

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 147-168

مسعود کوثری


12. رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و معناشناسی بحران

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1386، صفحه 111-130

حسن بشیر