کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری فرهنگی
تعداد مقالات: 6
2. الگوی صورت‌بندی مسائل سینمای ایران از منظر رهبر معظم انقلاب؛ از وضع موجود تا وضع مطلوب

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-38

محمدصابر اسدی؛ محمد صادق نصراللهی


3. سازوکارهای تأثیرگذاری دین در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی (با تأکید بر مرحلة تدوین)

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-37

محمد حسین باقری فرد؛ عبدالله توکلی؛ سید مهدی الوانی


4. مدل سیاست‌ فرهنگی در حکومت علوی؛ در جستجوی مدلی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-52

حسام‌الدین آشنا؛ سید محمد کاظمی قهفرخی


6. تبیین رابطه مطلوب حکومت و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-92

محمد هادی همایون؛ حامد فروزان