کلیدواژه‌ها = جامعه اطلاعات
تعداد مقالات: 1
1. آموزش الکترونی؛ آینده‌نگری کشورهای در حال توسعه و دانشگاه مجازی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 169-182

امید علی مسعودی