کلیدواژه‌ها = هویت دینی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل نشانه‌شناختی هویت دینی در پویانمایی‌های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی‌ «پیامبران»)

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 375-408

محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


3. رابطۀ هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 20، شماره 44، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-99

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار دیوکلائی


6. مؤلفه‌های هویت دینی

دوره 17، 37-38، پاییز و زمستان 1389، صفحه 91-112

محمود رئوفی