کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تعداد مقالات: 4
1. نحوه بازنمایی شخصیت‌های سریال ستایش مبتنی بر گفتمان توحیدی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-143

سعید رضا عاملی؛ طوبی کریمی


2. بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-65

اعظم راودراد؛ بشیر معتمدی