1. نشانه‌شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-156

احمد توانایی؛ مسعود روحانی؛ سید علی اصغر سلطانی


2. تحلیل نشانه‌شناختی هویت دینی در پویانمایی‌های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی‌ «پیامبران»)

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 375-408

محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


3. نحوه بازنمایی شخصیت‌های سریال ستایش مبتنی بر گفتمان توحیدی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-143

سعید رضا عاملی؛ طوبی کریمی


4. بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-65

اعظم راودراد؛ بشیر معتمدی


5. مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلم‌های سینمای ایران و مطابقت آن با سیاست‌گذاری فرهنگی سه دولت (سازندگی، اصلاحات و اصولگرا): به روش رهیافت گفتمانی استوارت هال

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-193

مهدی منتظرقائم؛ محمدحسن یادگاری


6. فضاهای فرهنگی جدید و بازنمایی: شناخت و تحلیل انتقادی کلیشه¬های شرق‌شناسی مسلمانان در وبلاگ‌های برگزیدة خبری آمریکا

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-94

علیرضا دهقان؛ علی حاجی محمدی