کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تعداد مقالات: 6
1. نشانه‌شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-156

احمد توانایی؛ مسعود روحانی؛ سید علی اصغر سلطانی


2. تحلیل نشانه‌شناختی هویت دینی در پویانمایی‌های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی‌ «پیامبران»)

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 375-408

محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


3. نحوه بازنمایی شخصیت‌های سریال ستایش مبتنی بر گفتمان توحیدی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-143

سعید رضا عاملی؛ طوبی کریمی


4. بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-65

اعظم راودراد؛ بشیر معتمدی