کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در آموزش عالی

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-120

شهلا باقری؛ وحید خاشعی؛ بیژن زارع؛ پوران سپهری امین


2. پدیدارشناختی موانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 303-334

سهراب محمدی پویا؛ علی ایمان زاده؛ فرامرز محمدی پویا؛ احمد زارعی