کلیدواژه‌ها = تربیت جنسی
تعداد مقالات: 2
1. پدیدارشناختی موانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 303-334

سهراب محمدی پویا؛ علی ایمان زاده؛ فرامرز محمدی پویا؛ احمد زارعی


2. واکاوی نسبت جهان‌بینی با مسائل جنسی و عفاف در سینما؛ مطالعه موردی انیمیشن مهمانی سوسیس‌ها (2016)

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-172

محمد مجید شهبازی؛ محمد امین بهزادنسب؛ محمد رضا برزویی