کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 3
2. خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تأکید بر سوره حجرات

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-103

نرگس شکربیگی؛ سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی


3. نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 167-193

سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی؛ نرگس شکر بیگی؛ فرشته دارابی