کلیدواژه‌ها = داعش
تعداد مقالات: 2
1. بازنمود زندگی روزمره یوتوپیایی زنان غربی پیوسته به داعش در رسانه‌های اجتماعی

دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-274

زهرا فرمد؛ عبدالله بیچرانلو