کلیدواژه‌ها = تصویر متحرک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-65

اعظم راودراد؛ بشیر معتمدی