نویسنده = ماکوتو هاچی اوشی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه‌یافتگی ژاپن؛ زمینه‌های تاریخی- اجتماعی تکوین مفهوم «وظیفه» در دورۀ اِدو

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-146

علی گل‌محمدی؛ ماکوتو هاچی اوشی