نویسنده = علی ربیعی
تعداد مقالات: 2
2. آسیب‌شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی و غیردولتی

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 187-205

علی ربیعی؛ مینو بیگدلی