نویسنده = مهسا ماه‌پیشانیان
تعداد مقالات: 1
1. دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه؛ تداوم یا تفاوت؟

دوره 18، شماره 40، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-67

فؤاد ایزدی؛ مهسا ماه‌پیشانیان