نویسنده = سعید رضا عاملی
تعداد مقالات: 3
2. نحوه بازنمایی شخصیت‌های سریال ستایش مبتنی بر گفتمان توحیدی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-143

سعید رضا عاملی؛ طوبی کریمی


3. رویکرد دوفضایی به آسیب‌های مجازی و دین: نگرش‌ها و تجربه‌ها

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 95-127

سعید رضا عاملی؛ مجتبی حاجی‌جعفری