نویسنده = علیرضا شریف فرد
تعداد مقالات: 1
1. الگوی همکاری بین بخشی (مورد مطالعه: همکاری مسجد با مدرسه و خانواده)

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 253-300

علیرضا شریف فرد؛ میثم لطیفی؛ محسن ذوالفقاری


شماره‌های پیشین نشریه